Praktiske oplysninger

Kort over området

 

Ordensregler

– Det er ikke tilladt at lave burn-out på området – eller i forbindelse med til og frakørsel til træffet.
– Færdselsloven gælder på hele området.
– Kørsel med pitbike og lignende er forbudt.
– Kørsel i påvirket tilstand er forbudt.
– Camping er kun tilladt på de anviste pladser.
– Brug af el-varmeovne i telte og campingvogne er ikke tilladt.
– For at anvende gasanlægget i sin campingvogn, skal dette være gastestet.
   Attest skal fremvises på forlangende.
– Åben ild, herunder brug af grill, er forbudt.
– Hunde er tilladt på træfpladsen, men skal holdes i snor.
   Hundeejeren sørger for at fjerne eventuelle efterladenskaber.
– De opstillede affaldsspande og -containere skal benyttes
– Storskrald må ikke efterlades på pladsen.

Brug omtanke og fornuft i dine handlinger, da det vil give alle den bedste oplevelse på Mopar Nationals.